Open inschrijving

Meer informatie over de competitie en de de manier waarop je kunt meedoen vind je in de selectieleidraad onder downloads. Heb je die gelezen en wil je je inschrijven? Doorloop dan de onderstaande stappen, dan weet je zeker dat je inschrijving helemaal compleet is.

Je stuurt je inzending per e-mail naar info@drenthewoontcirculair.nl. Je inzending bestaat uit:

  • een visiedocument, waarin de visie en ambitie op circulariteit, samenwerking en leren in tekst en beeld wordt weergegeven (pdf bestand, maximaal A3 formaat en maximaal 5.000 woorden).
  • een A1-paneel (pdf), eenzijdig gebruikt, met daarop beeldend uitgelicht de illustratie van de visie en de belangrijkste onderdelen daarin.
  • de teamsamenstelling zonder namen, bedrijven (identiteit). Dus uitsluitend met de expertise van de deelnemende partijen (pdf).
  • een identiteitsbrief (pdf):
    • de namen, bedrijven en expertise van de teamleden;
    • de partij uit het consortium die als contractpartner zal optreden;
    • een verklaring waarin het consortium verklaart dat het visiedocument intellectueel eigendom is van het consortium.

Over het project

Drenthe Woont Circulair is een initiatief van de 8 Drentse woningcorporaties. Wij zien dat de noordelijke bouwindustrie jaarlijks goed is voor 1,8 miljoen ton aan nieuwe materialen. Dat slopen en downcyclen de standaard is. En waarde- vernietiging een bijkomend feit. Dat kan en moet anders! Dit begint bij het stellen van de vraag naar andere producten, prestaties en processen. En dat is wat wij met Drenthe Woont Circulair doen.

Als samenwerkende corporaties nemen wij de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een circulaire sociale huurwoning. Een woning die betaalbaar, herhaalbaar en opschaalbaar is. Hoe? Daar weten wij het antwoord ook nog niet op. Dat gaan we samen ontdekken in onze proeftuin. Een experimenteerruimte met 6 verschillende pilotprojecten, sloop en nieuwbouw, en in totaal zo’n 110 woningen verspreid door heel Drenthe. Kortom: de context om al doende te leren. Als individu, organisatie en gemeenschap. Niet als eenmalige pilot, maar om blijvende impact te realiseren. Voorbij het nu gangbare, naar een circulaire bouweconomie.

Onze ambitie

Drenthe Woont Circulair wil fundamentele veranderingen brengen in de manier van bouwen en exploiteren. Zodat we bijdragen aan het nalaten van een gezondere wereld voor de volgende generaties. In 2040 bouwen en renoveren we 100% circulair en hebben we een circulaire bouwwereld in Drenthe gerealiseerd. Daar gaan we voor.

De proeftuin in het kort

De proeftuin Drenthe Woont Circulair bestaat uit zo’n 40 sloop- en 70 nieuwbouwwoningen verdeeld over 6 projecten. Voor deze projecten zoeken we vernieuwende circulaire concepten op verschillende vlakken. In de manier van bouwen, bijvoorbeeld door sloopmaterialen in te zetten als grondstof voor nieuwe bouwproducten. In de wijze van samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een inkoopcombinatie. In de vorm van financiering, bijvoorbeeld door toepassing van het principe ‘product-as-a-service’. En in nog veel meer andere aspecten van bouwen en wonen waar dat nodig is om tot een circulaire sociale huurwoning te kunnen komen.

Samen ontdekken door te doen

De Proeftuin Drenthe Woont Circulair biedt de concrete context – de niche – voor het in praktijk brengen van innovaties op het vlak van circulair bouwen en wonen. We maken expliciet ruimte voor experimenteren. We willen meerdere principes en oplossingen testen om zo te kunnen ontdekken wat werkt, wat impact heeft.

Downloads