Een kijkje in de Drentse Proeftuin #1

Het Coronavirus en de maatregelen vragen veel van iedereen. Wat betekent dit voor de Drentse Proeftuin? Hoe slaan de verschillende projecten er zich doorheen? Waar staan ze nu? We spraken met Arjan Bruining van Actium. Hij vormt een bouwteam met het consortium 3 Circles.

Arjan, kun je iets over jouw project vertellen?
“Met ons project zijn we op zoek naar een systeemverandering. Niet naar een andere manier van huizen bouwen. Het consortium 3 Circles is na de speeddates aan ons gekoppeld. De drager van dit consortium is Dura Vermeer als ontwikkelende aannemer. Daarnaast zijn er verschillende adviseurs bij aangesloten, een architect, een sloper en ook een partij die verstand heeft van secundaire bouwmaterialen. Zij onderscheiden zich in hun aanpak. En zijn ook op zoek naar die systeemverandering. We zijn nu al een tijdje met elkaar onderweg en hebben al heel wat sessies gedaan. Maar we hebben het nog geen seconde gehad over wat we straks in dit project gaan bouwen. Dat typeert hoe we er allemaal in staan.”

“We zien het allemaal namelijk als een ontdekkingstocht: hoe kunnen we die systeemverandering doen. Wat willen we ontdekken, wat voor organisatie hebben we daarvoor nodig, welke stappen gaan we zetten om die systeemverandering te realiseren.”

Waar staan jullie nu met het project?
“We hebben eerst een paar bijeenkomsten gehad om kennis te maken: wie ben je, wat is je rol, wat kun je betekenen in het project. Vervolgens hebben we in een workshop de waardestromen in het project onderzocht. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de Circo Track methode. Een hele fijne methode om mee te werken. We hebben gekeken waar waarde gecreëerd wordt, zoals ecologische waarde, klantcontacten, relaties, financiële waarde, etc. En waar deze waarde vernietigd wordt. Die momenten hebben we in kaart gebracht en daar themasessies aangehangen.”

“Op dit moment zitten we in sprintsessies. Gisteren had ik een eerste sprint over alternatieve waardecreatie. Dura Vermeer gaf een workshop waarin we onderzocht hebben welke circulaire businessmodellen en welke ontwerpstrategieën er zijn. En vervolgens hebben we gekeken welk model past bij welk onderwerp. Stel je wilt natuurinclusief bouwen, welk business model hoort daar dan bij. Dat hebben wij gisteren met elkaar bedacht.”

Zijn jullie door de Corona maatregelen beperkt in jullie voortgang?
“Nee, helemaal niet. We zijn volledig overgestapt op digitale sessies en gaan in volle vaart vooruit. We werken veel in Microsoft Teams. En gisteren hadden we als hulpmiddel Miro, dat is een digitaal whitebord waar je met elkaar kunt knippen en plakken. Heel leuk! Het was voor iedereen de eerste keer om mee te werken. Dat is ook pionieren.”

Hoe ziet het vervolg van jullie project er uit?
“We verwachten dat we tot de zomervakantie bezig zijn met de voorbereiding. Dat gaat dan om het uitwerken van de sprintbijeenkomsten en het klaar maken van de roadmap. Na de zomer kunnen we aan de slag met de locatie en het ontwerp van de woningen. Actium heeft een aantal KPI’s aangegeven waar de woningen aan moeten voldoen. Ook daar hebben we het over gehad met de verschillende partijen in ons bouwteam. Herkennen we ze, missen we nog dingen. En toen hebben we KPI’s toegevoegd voor de CE-karakteristieken Maatschappij en Cultuur en voor Biodiversiteit. We vonden dat deze zo nauw verbonden waren met de drie andere karakteristieken van een circulaire economie dat we deze wel mee moesten nemen in ons pilotproject. Zo leggen we de lat eigenlijk alleen maar hoger.”