Partners

We kunnen dit niet alleen!

Veel dank aan…

zij ondersteunt dit initiatief van harte en zet actief haar kennis en netwerk in voor dit project!

Zo ook onze branche-partners. Zij bieden ons expertise, ondersteuning, advies en begeleiding op het gebied van de nieuwste kennis en innovaties op het gebied van circulaire en CO2-neutrale woningen.

Met dit project geven we samen een impuls aan de circulaire economie.

Missing Chapter helpt ons in het actief betrekken van scholieren uit Drenthe in onze proeftuin. Deze jongeren zijn onze huurders van straks. Zij zijn onze toekomst.