Een kijkje in de Drentse Proeftuin #2

We namen ook een kijkje bij het bouwteam van Domesta en het consortium Drenthe Woont Natuurlijk Circulair. Domesta heeft binnen de Drentse Proeftuin een combinatieproject van sloop en nieuwbouw ingebracht. Hiermee willen zij ervaring op doen met het hergebruik van materialen uit bestaande woningen in nieuwbouwwoningen.

Frank, waar staan jullie op dit moment?
“Wij staan nog vrij aan het begin van ons project. De nieuwbouwlocatie binnen ons project bleek niet geschikt om op korte termijn mee aan de slag te gaan. Omdat bleek dat de locatie pas over een paar jaar bouwrijp is. Daarom hebben we de afgelopen periode samen met ons consortium Drenthe Woont Natuurlijk Circulair een nieuw project gezocht en gevonden.

Wat is jullie nieuwe project?
“We hebben eigenlijk een veel beter project gevonden. Aan de Julianalaan in Schoonebeek gaan we 11 woningen slopen. Op een blok waar nu 5 woningen staan gaan we 4 circulaire nieuwbouwwoningen terugbouwen. Dit betekent dat we op 1 locatie zowel ons sloopproject als ons nieuwbouwproject kunnen realiseren. We hebben nu meer woningen om te slopen en dus ook meer materialen. En de woningen die we nu gaan slopen hebben een betere materiaalkwaliteit, dus dat betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor hergebruik. We hebben de locatie bekeken met onze sloper Bork, onze architect Vector-i en het Alfa-college. Iedereen is enthousiast.”

Wat willen jullie leren binnen Drenthe Woont Circulair?
“Voor ons is de sloopopgave het belangrijkste deel. Dit kan de hele businesscase van bestaande woningen veranderen. Omdat het slopen van een bestaande woning dan geld kan opleveren in plaats van dat het geld kost. En dan ga je ook anders kijken naar renoveren. Want woningen van pak hem beet 30 à 40 jaar geleden sluiten niet meer aan bij de behoefte van nu. We hebben meer 1-oudergezinnen, meer senioren, er is meer vraag naar woningen met alle voorzieningen op 1 verdieping. Als een woning slopen dan geld oplevert in plaats van geld kost, dan verschuift het omslagpunt tussen renoveren of vervangen.”

Wat is de rol van het Alfa-college binnen jullie project?
“Het Alfa-college in Hoogeveen is de eerste Nederlandse onderwijsinstelling die aan de slag gaat met het Madaster Educatie platform. Madaster is een databank voor materialen. In deze opleiding leren studenten bestaande gebouwen te inventariseren en te toetsen op circulariteit. Hun lesprogramma gaan we inzetten in het traject. En we gaan zelf ook meedoen met de lessen. Want we willen graag leren werken met Madaster. Kijk, ecologisch bouwen, met bestaande materialen is niet nieuw. Onze aannemer kan dat ook. Wat wel nieuw is dat het materialen zijn uit onze woningen.”

“De studenten gaan onze sloopwoningen inventariseren op materialen en dit registreren in Madaster. Zodra we de woningen goed in kaart hebben kunnen we een definitief ontwerp maken. Misschien laten we wel een deel van de bestaande constructie staan. Of de gevels. Immers, alles wat we niet slopen is de meest zuinige vorm van circulariteit.”

Zijn jullie door de Corona maatregelen beperkt in jullie voortgang?
“Op dit moment nog niet. Het liefst wil je dat de studenten door de woningen gaan, maar dat kan nu even niet. Daarom hebben we de woningen opgenomen op video, zodat de studenten vanaf videobeelden de woningen en hun materialen kunnen beoordelen. Zo kunnen we door. De studenten zullen in een later stadium de woningen nog wel inspecteren. Maar we verwachten dat dit uitstel van de inspectieronde geen vertraging oplevert voor de nieuwbouw.”