Even voorstellen: NICE BOUWbrigade

De BOUWbrigade vanuit NICE is een team jong talent dat in een wisselende samenstelling werkt aan kennisontwikkeling voor de verschillende verkennersgroepen uit de proeftuin. Door de inzet van dit team draagt de Proeftuin DWC mee aan talentontwikkeling in de regio en daarbuiten.

Actieve studenten 

Stef Hofsteenge
De transitie van lineair denken naar een circulaire economie, daar ligt Stefs interesse. Vanuit zijn studie Bedrijfskunde onderzoekt hij de potentie van grondstoffenstromen bij het slopen. Hij vindt het mooi om te zien hoe de markt meewerkt en hoe er multidisciplinair samengewerkt wordt aan het realiseren van een circulaire werkwijze.

Bronti Spierings
Door haar masteropleiding International Business heen zoekt Bronti de connectie met duurzaamheid, zo heeft ze een minor in energietransitie afgerond. Nu bouwt ze verder op het werk van voorgaande studenten. De komende tijd helpt ze meervoudige waardemodellen inzetbaar en bruikbaar te maken voor bouwteams binnen DWC.

Vera Mulder
Als student Global Project and Change Management is een project bij DWC Vera op het lijf geschreven. Ze legt vast hoe transformatief leren in de pilots en experimenten bijdragen aan de impact van de projecten. Iets wat DWC volgens haar al goed doet, er wordt bewust gekeken naar wat er gebeurt en welke kennis daaruit voortkomt.

Roy Stoker
Als tweedejaars student van de studie Built Environment is Roy een ideale match voor DWC. Voor zijn onderzoek duikt hij in de nieuwe Omgevingswet en de kansen die die verandering in wetgeving met zich meebrengt. Vooral interessant vindt hij de focus van DWC op de gehele leefomgeving en het in praktijk brengen van pilotprojecten.

Jelmer, Bram, Guy, Bob en Sander
Jelmer, Bram, Guy, Bob en Sander vormen een Utrechts team vanuit de masteropleiding Natuurwetenschap & Innovatiemanagement dat kijkt naar hoe de partijen binnen DWC een gedeelde aanpak kunnen hanteren voor Circulair Slopen. Ze brengen de behoeftes, belangen en barrières in kaart omtrent de ontwikkeling van Circulair Slopen binnen de context van de proeftuin.

Aansturing
De BOUWbrigade werkt onder begeleiding van drie professionals vanuit NICE:

Ruth Mourik
Samen met Jordan Young vormt Ruth Mourik de kern van het NICE team binnen de Proeftuin DWC. Ze draait mee in overleggen en werkt mee binnen de verkennersgroepen. Daarnaast monitort ze het leerproces en jaagt ze acties aan, gericht op het leren en delen binnen de proeftuin.

Jordan Young
Ook Jordan Young houdt zich voornamelijk bezig met het leerproces. Een groot deel van zijn werk bestaat uit het vastleggen van vraagstukken, geleerde lessen en te nemen drempels voor de bouwteams en verkennersgroepen. Binnen de verkennersgroepen werkt hij vaak samen met de BOUWbrigade en ontvangt ook praktische hulp van hen voor bijvoorbeeld de verslaglegging.

Lydia de Vin
Lydia de Vin is vanuit het NICE LAB het eerste aanspreekpunt voor de BOUWbrigade.

Wist je dat?
Wist je dat je het jonge talent uit de BOUWbrigade ook in kunt zetten bij sprints in je project? Heb je een vraag/uitdaging waar in een sprint aan gewerkt kan worden? Laat het weten aan Ruth, dan bespreken we samen hoe de BOUWbrigade ingezet kan worden.

NICE als partner van DWC
NICE is partner van Drenthe Woont Circulair (DWC) en regisseur van het ‘leren in de transitie naar circulaire sociale woningbouw’.