Gewoon maar aan de slag gaan

Vector-i architecten en Eco+bouw vormen het consortium Drenthe Woont Natuurlijk Circulair. En samen met Domesta zijn zij 1 van de bouwteams in het project Drenthe Woont Circulair.

Een ander plan
Het oorspronkelijke plan was om 4 huizen te bouwen in Noordscheschut van het sloopafval van 6 huizen in Zandpol. Het bouwteam kwam er al vrij snel achter dat dit plan niet paste in de tijd die ervoor staat. Daarom gingen ze op zoek naar een ander project. En dat werd gevonden in Schoonebeek. Daar wil Domesta 4 huizen circulair (ver)bouwen.

Onderzoeken 2 scenario’s
Op dit moment onderzoekt het bouwteam 2 scenario’s:

  • Het opnieuw gebruiken van de bestaande bouw. Daarbij gaat het om renoveren en geschikt maken voor een nieuwe doelgroep.
  • Slopen van de bestaande bouw en nieuwe huizen circulair bouwen. Vraag is hoe het circulair bouwen dan gaat. Gaan ze bouwen met het sloopmateriaal van de bestaande bouw? Of gebruiken ze andere duurzame materialen om zo circulair te bouwen?

Kijken wat het beste past
Bij beide scenario’s kijkt het bouwteam naar hoe energiezuinig het is, de mate van circulariteit en wat het kost. Daarbij gaat het om de betaalbaarheid voor zowel huurders als corporatie. De uitkomsten komen in een matrix. En daarna komt een voorlopige keuze welk scenario het beste past. Het managementteam van Domesta besluit dan uiteindelijk of zij zich kunnen vinden in die voorlopige keuze. Doel is om dit jaar te beginnen met de bouw.

Leren van keuzes die je maakt
Drenthe Woont Circulair staat voor samen ontdekken door te doen. Regelmatig komen de bouwteams (door corona online) bij elkaar. Stef Brandsema van Domesta: “Het delen van kennis staat echt nog in de kinderschoenen. Ik merk dat iedereen met dezelfde vragen zit. Het gesprek gaat ook meer over die vragen. Dat geeft niet, maar het moet niet te lang duren. Soms moet je ook gewoon maar aan de slag. Een keuze maken. En als je dan achteraf spijt hebt van die keuze, dan is dat jammer. Maar je hebt wel weer wat geleerd! Dat vinden we allemaal spannend.”

Stef weet nu in ieder geval dat hij de volgende keer de onderzoeksvraag samen wil opstellen. Nu had Domesta dit alleen gedaan. “Natuurlijk was er ruimte om dingen aan te passen. Maar als je dit meteen samen doet, dan heb je meer gelijkwaardigheid.”, aldus Stef.

Elkaar serieus nemen
In dit bouwteam zijn de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer toch weer wat meer uit de kast gehaald. Stef vertelt dat daar niets mis mee is. “Je moet elkaar wel serieus nemen. Vertrouw erop dat de opdrachtnemer alle expertise in huis heeft. Zo kun je gelijkwaardig met elkaar omgaan. Daarbij is het wel belangrijk dat je de juiste vragen stelt. Alleen dan komt er een goed en gelijkwaardig gesprek op gang.”

Kijken naar de toekomst
Stef merkt dat het project Drenthe Woont Circulair hem helpt bij het kijken naar de toekomst. Zo laat Domesta nu inzichtelijk maken wat de potentie is van de materialen van bestaand bezit. De focus ligt eerst op een paar gebouwen. “Idee is dat we zo weten wat we kunnen doen met de materialen. Dit helpt ons bij de keuzes die we in de toekomst gaan maken: slopen en nieuw bouwen of renoveren. Slopen is per definitie niet duurzaam want je vernietigt iets. Maar als we inzichtelijk kunnen maken dat we de materialen waar dan ook opnieuw kunnen gebruiken, dan maak je een bewustere keuze.”