“Het is een grote uitdaging”

In Gieten is het consortium Trias Argentariae met als opdrachtgever woningcorporatie De Volmacht en als uitvoerende partij HuneBouw BV bezig met een plan voor sloop en nieuwbouw van 6 woningen. Het afgelopen jaar is er vooral gezamenlijk kennis vergaard en input opgehaald voor dit project. Richard Brunen (projectleider De Volmacht): “We vinden het een grote uitdaging om uiteindelijk met dit project een soort keerpunt voor de toekomst teweeg te brengen en om te zien of de tijd, geld en inspanning die we er nu samen in stoppen aan de verwachting zal voldoen. Het blijft natuurlijk een experiment met maatschappelijk geld, dus daarin willen we de juiste keuzes maken. Daarnaast zijn wij een consortium dat vooral bestaat uit ‘doeners’ en dan is het best lastig dat er nog geen duidelijke stip op de horizon staat.”

Circulair bouwen heeft volgens Richard nog een lange weg te gaan. “Er zijn nog veel normen, definities, waardemodellen, enzovoorts die nog bepaald en ontwikkeld moeten worden. Veel verschillende disciplines, denk aan leveranciers, ontwerpers, adviseurs hebben vaak verschillende visies op het thema. Wat is bijvoorbeeld de meetlat van circulariteit? Mag je materiaal circulair noemen als er maar voor 10% circulaire bouwstoffen in zijn verwerkt of vinden we dat de lat hoger moet en dat dat bijvoorbeeld 40% moet zijn?”. Doordat de randvoorwaarden voor het bepalen van die waarde nog geen vaste maatstaaf is, blijft het op dit moment nog een beetje ongrijpbaar.

De komende tijd gaat het consortium aan de slag met de ontwikkeling van een circulair plan/product. Met als doel om het liefst nog aan het einde van dit jaar al het voorbereidende werk af te ronden, zodat er begin 2022 gestart kan worden met de realisatie van de woningen. Zodra er concrete stappen worden gezet, brengen ze ons op de hoogte.