Het selectieverslag komt later

We gaan even ‘met de billen bloot’. We zouden vorige week het selectieverslag online zetten. Dat hebben we niet gedaan.

Bij nader inzien is het niet handig om dit nu al te doen. Er staat namelijk informatie in over alle ingediende visiedocumenten. Dus ook over de visiedocumenten van de genomineerde consortia. En dat betekent dat je dan al informatie kunt lezen over alle partijen die meedoen met de pitches. Dit realiseerden we ons van tevoren niet goed genoeg.

Woensdag 27 november zijn de pitches. Hier komt een juryverslag van. Zowel het juryverslag als het selectieverslag zetten we uiterlijk in week 50 online.

Vragen? Stuur dan een mail naar info@drenthewoontcirculair.nl.