Van 31 naar 6 consortia. Hoe dan?

31 consortia dienden hun visie op circulair bouwen en wonen in. We selecteerden 10 consortia die gingen pitchen. En van die 10 pitchende partijen, kregen er 6 een plek in de Drentse Proeftuin. Waarom en hoe we tot deze keuzes kwamen, lees je in het selectieverslag en juryverslag. Je vindt de documenten ook bij de downloads.

Selectieverslag
In het selectieverslag vind je een beknopte toelichting op de beoordeling van de 31 inzendingen. Dit hebben we beschreven aan de hand van de visie op:
• circulariteit
• samenwerking
• leren

Juryverslag
Uit alle 31 inzendingen selecteerden we 10 consortia. Op 27 november pitchten deze genomineerden in De Nieuwe Kolk in Assen hun plannen voor een vak- en kinderjury. De vakjury koos vervolgens 6 winnaars. In het juryverslag lees je een toelichting op de 10 visies en pitches, de bevindingen van de jury en de namen van de winnende consortia.